Select Star SQL
Home
Front Matter

Impetus

Toen ik datawetenschapper was bij Quora, vroegen mensen me vaak om bronnen om SQL te leren. Ik had moeite om iets te vinden waar ik achter kon staan, omdat ik vond dat een goede bron gratis moest zijn, geen registratie mocht vereisen en aandacht moest hebben voor pedagogiek—het moest echt om de gebruikers geven en er was niets dergelijks te vinden.

Door een aantal kleine technische uitdagingen te overwinnen, geloof ik dat Select Star SQL aan deze standaard heeft voldaan. Mijn hoop is dat Select Star SQL, net zoals Learn You a Haskell for Great Good! en Beautiful Racket hebben gedaan voor Haskell en Racket, de beste plek op internet wordt om SQL te leren.


Pedagogiek

Deze principes hebben geleid tot het ontwerp van dit project:


Dataset

Onze dataset documenteert terdoodveroordeelden in Texas die sinds 1976, toen het Hooggerechtshof de doodstraf opnieuw invoerde, zijn geëxecuteerd. De dataset is waar mogelijk automatisch geëxtraheerd van de website van de Texas Department of Criminal Justice. Veel van de gegevens van vóór 1995 zijn echter alleen beschikbaar als afbeeldingen van fysieke documenten en deze moesten zorgvuldig handmatig worden geëxtraheerd.

De ruwe gegevens zijn beschikbaar als csv voor download. Door de handmatige extractie en opschoning die is uitgevoerd, is het waarschijnlijk de meest complete set gegevens over terdoodveroordeelden in Texas op internet. Je kunt ook een subset ervan verkennen die ik voor dit boek heb voorbereid:

Aan de ene kant is de dataset gewoon een onderdeel van een alledaags programmeringsboek. Aan de andere kant vertegenwoordigt elke rij immense ellende, verloren levens en in sommige gevallen verbazingwekkende verlossing en acceptatie. Bij het voorbereiden van deze dataset was ik diep ontroerd door een aantal van de uitspraken en ben ik mijn positie over de doodstraf aan het her.


Technicals


Credits and Contact

For corrections and suggestions, please write me (Kao) at zichongkao@gmail.com. You can find out more about me at Kaomorphism.

Noam Castel and Jowan Vogel did an amazing job on the Hebrew and Dutch translations. Please reach out to them for kudos and suggestions, or if you are interested translating it into other languages.

Much thanks to Sonja Lea Heinze, Quinn Batten, and Nicholas Retallack for providing valuable feedback.